Parterapi i Esbjerg og Varde

Erfaringsvis ved jeg, at mange af de besøgende på denne side, har et ønske om at få noget mere og bedre ud af deres parforhold, end de føler, at de får lige nu. – Her er parterapi en god mulighed for positiv forandring.

Det kan være svært for den enkelte, helt at definere hvad ønsket konkret går ud på, og samtidig er det ofte forbundet med et vis modstand, at få kigget nærmere på den dagligdag man lever i.

“Hvad kan der ikke ske for mig og for os?” spørges der tit, og fantasien får frit løb. – “Vi kan jo risikere at blive skilt” eller “min drøm er for tåbelig til at afsløre eller “hvis jeg først tager hul på det her, så stopper jeg aldrig med at græde igen” eller “hvad nu hvis jeg helt mister fodfæstet og ikke kan kende mig selv igen?” osv. osv.

Ingen kan svare entydigt svar på, hvad der sker, når mennesker begynder at stille spørgsmål til den verden, de lever i, men det har faktisk ofte vist sig, at de som ikke går i parterapi og får talt om og bearbejdet, det de går og rumler med, har større risiko for at komme i ubalance. – En ubalance som tit medfører tiltagende utilfredshed med tilværelsen med f.eks. skilsmisse og sygdom til følge.

Det er min erfaring, at par, i vanskelige situationer, har glæde af at få hjælp til at tale sammen, om det der trykker, og at parterapi har givet fornyet energi og overskud.

Hos 2BeYou får du/I en fortrolig , kompetent  og erfaren samarbejdspartner, når det gælder om at se på parforholdets muligheder og faldgruber.

I parterapi bruges samtalen som værktøj i processen, men også tegning, skrivning, læsning o.a. kan inddrages, hvis det giver mening.

Mine kompetencer er en solid praktisk og teoretisk baggrund inden for psykologi, kommunikation og parterapi,  kombineret med en tilgang som er imødekommende, nysgerrig, vedholdende, kreativ, analytisk, humoristisk, ærlig og anerkendende.

Du/I er velkommen til at ringe og få en uforpligtende samtale om et eventuelt samarbejde.