Supervision, Esbjerg, Varde, Vejen

Supervisionens mål er, at afpudse og udvikle personalets faglige bevidsthed, motivation og engagement for derigennem at styrke kvaliteten i den indsats, som ydes overfor borgerne.

Sammen med dig/jer undersøges en faglig problematik, som vi er enes om, er vigtig at få belyst. Formålet er at finde nye handlemuligheder, skabe faglig indsigt og stolthed, arbejdsglæde, inspiration og udvikling, så  du/I opnår endnu større kvalitet og udbytte i den daglige indsats.

Jeg fungerer som supervisor, i områder der handler om relationer imellem mennesker. Eksempler kan være:  Ledelse, undervisning, svære samtaler, ældrerpleje,, socialpædagogik, psykiatri, børnepasning, osv.

For at få mest mulig udbytte af mødet, tilpasses arbejdsformen i supervisionsprocessen til dig/jer.

Min teoretiske tilgang til supervision findes i krydsfeltet imellem systemisk, narrativ, kognitiv og anerkendende teori.

Som udgangspunkt bruges samtalen som værktøj i processen, men også tegning, skrivning, læsning o.a. kan inddrages, hvor det giver mening.

Mine kompetencer er en solid praktisk og teoretisk baggrund inden for supervisionens verden, kombineret med en tilgang som er imødekommende, nysgerrig, vedholdende, kreativ, analytisk, humoristisk, ærlig og anerkendende.

Opgaver jeg har stor erfaring med:

  • Individuel supervision
  • Supervision af grupper

Hvis ovennævnte har vakt din/jeres interesse, så er du/I meget velkomne til at kontakte mig, til en uforpligtende samtale, om et eventuelt fremtidigt samarbejde.