Coaching i Esbjerg og Varde

Går du med en fornemmelse af, at det er svært helt at skabe retning? – at dine tanker går lidt i ring? – at du kan få noget mere og bedre ud af tilværelsen, end du gør lige nu?  Og har du et ønske om, at der gerne må ske en positiv forandring? – Så har samtaleformen coaching vist sig, at være et rigtig godt værktøj, til både at skabe klarhed, fremdrift og udvikling.

Emnerne der tages fat på i coaching er selvsagt meget individuelle, men handler f.eks. om:

– hvordan man som et moderne menneske får balanceret alle de krav og forventninger, som både man selv og omverdenen stiller.

– hvordan  man får hul på et hidtil uforløst potentiale, som typisk giver anledning til både drømme og frustrationer. – Frustrationer der ofte udløses af, at  man, af forskellige årsager, ikke er  i stand til, at forløse dette potentiale og dermed forfølge drømmen.

Uanset din problemstilling, så har du muligheden for at gøre, som mange succesfulde mennesker har gjort: Brug coaching til at finde en vej, der passer til dig.

Hos 2BeYou får du en fortrolig, kompetent og erfaren samarbejdspartner, når det gælder om at finde den rigtige retning til dig.

I coaching bruges samtalen som værktøj i processen, men også tegning, skrivning, læsning o.a. kan inddrages, hvis det giver mening.

Mine kompetencer er en solid praktisk og teoretisk baggrund inden for bl.a. coachingens verden, kombineret med en tilgang som er imødekommende, nysgerrig, vedholdende, kreativ, analytisk, humoristisk, ærlig og anerkendende.

Opgaver jeg har stor erfaring med:

– Individuel coaching

– Coaching af grupper