Coaching i Esbjerg og Varde

Hvis du går med et ønske om, at blive endnu bedre til at håndtere de mentale udfordringer du står med, så er coaching et rigtig godt værktøj til, at få skabt et overblik over dine muligheder.

Coaching er en proces hvor jeg sammen med dig/jer undersøger en problematik, som vi er enes om, er vigtig at få belyst. Formålet er at finde nye handlemuligheder, skabe større faglig – og personlig indsigt, inspiration og udvikling, så  du/I opnår endnu mere kvalitet i og udbytte af den daglige indsats.

Emnerne der tages fat på i coaching er selvsagt meget individuelle, men handler f.eks. om:

– hvordan man som et moderne menneske får balanceret alle de krav og forventninger, som både man selv og omverdenen stiller.

– hvordan  man får hul på et hidtil uforløst potentiale, som typisk giver anledning til både drømme og frustrationer. – Frustrationer der ofte udløses af, at  man netop ikke er  i stand til at forløse dette potentiale og dermed forfølge drømmen.

Uanset din problemstilling, så har du muligheden for at gøre, som mange succesfulde mennesker har gjort: Få hjælp til at finde en vej, der passer til dig.

Hos 2BeYou får du en fortrolig , kompetent  og erfaren samarbejdspartner, når det gælder finde den rigtige retning for dig.

I coaching bruges samtalen som værktøj i processen, men også tegning, skrivning, læsning o.a. kan inddrages, hvis det giver mening.

Mine kompetencer er en solid praktisk og teoretisk baggrund inden for bl.a. coachingens verden, kombineret med en tilgang som er imødekommende, nysgerrig, vedholdende, kreativ, analytisk, humoristisk, ærlig og anerkendende.

Opgaver jeg har erfaring med:

– Individuel coaching

– Coaching af grupper