Trivsel og stresshåndtering i Esbjerg og Varde

I en tiltagende mere kompleks verden, kan det være svært at balancere alle de krav og forventninger, som både vi selv og omverdenen stiller. Er der ubalance, medfører den ofte en stresstilstand, som på længere sigt kan vise sig at være uhensigtsmæssig.

Hvis alt er godt, så nyd det og så er det erfaringsvis en god ide, at huske at gøre en indsats for også fremadrettet at bevare den gode energien.

Hvis der  derimod, over tid, er opstået stress og måske konflikter, kan det være en god ide, at få vendt stemningen. – Masser af energi forsvinder ind i stressfølelsen og konflikten, i stedet for ind i de opgaver, som dagligt skal varetages, med et negativt resultat til følge, ofte i form af både forhøjet sygefravær og nedsat produktivitet.

Uanset om der allerede er opstået stress, eller om den ønskes forebygget så er 2BeYou sat i verden for, at hjælpe med at sætte og fastholde en retning  som er hensigtsmæssig for både arbejdsglæde og produktivitet.

Indsatser jeg har erfaring med er:

Kurser i stresshåndtering og bevarelse af den gode stemning

Den  positive udviklingssamtale – individuel eller i grupper

Den svære samtale – individuel eller i grupper

Coaching – individuel eller i grupper

Konflikthåndtering – individuel eller i grupper