Individuel terapi i Esbjerg og Varde

Erfaringsvis ved jeg, at mange af de besøgende på denne side, har et ønske om, at få noget mere og bedre ud af tilværelsen end de føler, at de får lige nu. – Individuel terapi giver dig mulighed for at komme i gang med positiv forandring.

Det er ofte svært, helt at svare på, hvad ønsket konkret går ud på og samtidig er det tit forbundet med et vis modstand, at få kigger nærmere på både gamle mønstre og nye muligheder.

“Hvad kan der ikke ske for mig og for os?” spørges der tit, og fantasien får frit løb. – “Vi kan jo risikere at blive skilt” eller “min drøm er for tåbelig til at afsløre, jeg bliver bare til grin eller “hvis jeg først tager hul på det her, så stopper jeg aldrig med at græde igen” eller “hvad nu hvis jeg helt mister fodfæstet og ikke kan kende mig selv igen?” osv. osv.

Der kan ikke gives noget entydigt svar på, hvad der sker, når mennesker begynder at stille spørgsmål til den verden, de lever i, men det har faktisk ofte vist sig, at de som ikke får talt om og bearbejdet det de går og rumler med, har større risiko for at komme i ubalance og opleve tiltagende utilfredshed med tilværelsen, med f.eks. skilsmisse og sygdom til følge

Det er min erfaring, at de mennesker som søger individuel terapi, bliver glade for at komme i gang med en udvikling, som giver energi og overskud og nye måder at betragte verden på.

Du er velkommen til at kontakte mig og få en helt uforpligtende snak om eventuelle fremtidige samarbejdsmuligheder.