Temadage/kurser

Temadage eller kurser i 2BeYou-regi har til formål at  hjælpe deltagerne med at bibeholde og videreudvikle faglighed og arbejdsglæde.

I forhold til form og indhold skæres enkelte arrangement, så det, så vidt muligt, passer til den virkelighed, den enkelte virksomhed befinder sig i. – Der tages altid udgangspunkt i anerkendelse og ressourcer.

Indholdet skal være oplysende og  gerne underbygget med både humoristiske, alvorlige og måske lettere provokerende praktiske cases. – Deltagerne skal tilføres noget nyt, eller have mulighed for at sætte flueben ud for alt det, de gør rigtig i dagligdagen, for dermed bekræfte sig selv og hinanden i, at de gør det godt.

Hvor det er muligt, baserer arrangementet sig gerne på en høj grad af deltagerinddragelse. Det har ofte vist sig, at en sådan tilgang gør, at deltagerne, i højere grad, tager indholdet med sig tilbage, til den daglige virkelighed på virksomheden.

Temadage kan bl.a. have følgende overskrift:

  • “Motivation – Hvad driver værket?” – Hvordan holder vi gejst og energi vedlige?
  • “Den bæredygtige relation” – Hvordan skabes og vedligeholdes den?
  • “Trivsel og stress” Fup og fakta – Hvad er trivsel? –  Hvordan fastholder vi trivsel i en travl hverdag? – Hvad er stress? – Hvilke symptomer er der på stress? – Hvordan spotter og håndterer vi stress? – Hvordan forebygges stress?
  • “Hvad er det egentlig, de andre siger?” –  Temadag om kommunikation i grupper.
  • “Hvad giver den gode stemning på arbejdspladsen?”Fokus på det, som får ansatte til at være højtydende og trives på deres arbejdsplads, samtidig med at de undgår stress og bliver gode ambassadører for virksomheden.
  • TEMADAGE  kan også have en anden overskrift og et andet indhold, som tilpasser sig den situation som virksomheden/institutionen står i.